Venteliste

Hvert enkelt hospice har sin egen venteliste. Ønsker man derfor at komme på hospice hurtigt, kan det være en fordel at ansøge flere hospicer sammen.

I Region Sjælland har vi et fælles henvisningsskema, hvor man kan vælge at ansøge ét eller flere hospicer i prioriteret rækkefølge. Læs mere under Henvisning

På Hospicegården Filadelfia visiterer vi 2-3 gange om ugen. Vores visitatorer laver en individuel vurdering af den enkelte ansøger. De ansøgere, som vurderes at have det største behov for at komme på hospice, prioriteres først. Der er altså ikke tale om en venteliste baseret på ansøgningsdato, og det kan derfor også være svært at sige noget om ventetiden på en hospiceplads.

Nogle gange oplever vi at have få patienter på ventelisten og andre gange mange. For at vi kan vurdere din sag, har vi brug fra en henvisning fra din læge. Desværre oplever vi også, at vi ikke når at tilbyde alle patienter en plads. Dog kan du stadig få hjælp til lindring fx via et palliativt team, din læge kan vejlede dig herom.