Hvem kan komme på hospice?

Mange danskere tror, at man kan komme på hospice, hvis man er døende. Det er ikke helt korrekt.

Hvis man er døende, skal man have behov for en specialiseret tværfaglig indsats, for at blive visiteret til hospice.

Man behøver ikke at være døende for at komme på hospice. Vi modtager også patienter med livstruende sygdom, der ikke er døende, men har behov for specialiseret lindring i en tidsbegrænset periode.

Hospice er for mennesker med livstruende sygdom og en forventet kort levetid. Der skal være komplekse fysiske, psykiske, sociale eller eksistentielle problemstillinger, der kræver en specialiseret, tværfaglig palliativ indsats.

Livstruende sygdom kan fx være kræft, ALS, terminale lunge- hjerte- eller nyresygdomme.

Er du i tvivl, om hospice er relevant i din eller din pårørendes situation, så er du velkommen til at kontakte vores visitator. Der er visitator i huset 2-3 dage om ugen, men det varierer på hvilke dage. Har du brug for at få fat i visitator, kan du altid kontakte vores sekretær på hverdage ml. 8-14 på telefon 5827 1680, som kan oplyse dig om, hvornår du kan få fat i en visitator.

 

To typer af ophold

På Hospicegården Filadelfia har vi to typer af ophold:

Indlæggelse med henblik på livets afslutning

Indlæggelse kan ske i de tilfælde, hvor patienten med forventet kort restlevetid har behov for en specialiseret tværfaglig indsats, og hvor den sidste tid derfor ikke kan tilbringes i hjemmet. Indlæggelsen kan ske fra hjemmet eller direkte i forlængelse af sygehusophold.

 

Indlæggelse på optimerende ophold

Vi tilbyder 2-3 ugers optimerende ophold med henblik på lindring af komplekse symptomer, sådan at man atter kan udskrives til eget hjem eller aflastningsplads/plejehjem.