Værdigrundlag

Hospicegårdens værdigrundlag bygger som udgangspunkt på det kristne livs- og menneskesyn, hvor den med- og mellemmenneskelige tilgang er omdrejningspunktet.

Strategisk fortælling

På Hospicegården oplever patienter og pårørende, at der bliver taget hånd om dem på respektfuld, indlevende og professionel vis.

Patienter og pårørende oplever, at der bliver lyttet til dem, og at de inddrages i behandlingen, plejen og evt. udskrivelse såfremt dette skønnes relevant.

Den tværfaglige og frivillige indsats tager udgangspunkt i, at den enkelte oplever sig så vellindret som muligt.

I dag skal være god, hvis i morgen ikke findes. Derfor er der plads og rum til, at livet kan leves med stjernestunder, nærvær og pårørende omkring sig.