Hospicegårdens bestyrelse

Bestyrelsen forestår i samarbejde med hospicechefen ledelsen af Hospicegården Filadelfia. Sammen sikrer de at arbejdet foregår i overensstemmelse med vedtægterne for Hospicegården Filadelfia og i henhold til driftsoverenskomsten med Region Sjælland.

 

Den nuværende bestyrelse består af:

Ole Bo Hansen (formand)

Lene Merry (næstformand)

Jens Stenbæk

Andreas Norbjerg

Bjørn Christensen (formand for støtteforeningens bestyrelse)

Anita Kok Pedersen (medarbejderrepræsentant)