Hospicegårdens bestyrelse

Bestyrelsen forestår i samarbejde med hospicechefen ledelsen af Hospicegården Filadelfia. Sammen sikrer de at arbejdet foregår i overensstemmelse med vedtægterne for Hospicegården Filadelfia og i henhold til driftsoverenskomsten med Region Sjælland.

 

Den nuværende bestyrelse består af:

Ole Glahn (formand)

Ole Bo Hansen (næstformand)

Bjørn Christensen (formand for støtteforeningens bestyrelse)

Martin Hovmand-Hansen

Thomas Gudbergsen

Lene Merry

Anita Kok Pedersen (medarbejderrepræsentant)