Hospicegårdens bestyrelse

Bestyrelsen forestår i samarbejde med hospicechefen ledelsen af Hospicegården Filadelfia. Sammen sikrer de at arbejdet foregår i overensstemmelse med vedtægterne for Hospicegården Filadelfia og i henhold til driftsoverenskomsten med Region Sjælland.

 

Den nuværende bestyrelse består af:

Jens Stenbæk (formand)

Lene Merry (næstformand)

Bjarne Dybdahl Andersen

Andreas Norbjerg

Birte Hedal

Henrik Rørdam (formand for støtteforeningens bestyrelse)

Anita Kok Pedersen (medarbejderrepræsentant)