Hospicegården Filadelfias støtteforening

Støtteforeningen blev stiftet den 1. november 2006 med det formål:

  • at udvikle og formidle hospicetanken
  • at støtte Hospicegården Filadelfia med frivilligt socialt og praktisk arbejde indenfor det formål, der er indeholdt i vedtægterne for Hospicegården Filadelfia.

Som medlem af foreningen kan optages enhver myndig person, som støtter foreningens formål.

Virksomheder og organisationer kan tilknyttes foreningen som kollektive medlemmer.

 

Medlemskab eller donationer til støtteforeningen

Donationer eller medlemskab af støtteforeningen kan tegnes ved indbetaling af kontingent enten til foreningens konto: Nordea – reg. 2301 – konto 62 69 32 45 95.

Kontingent per år

Enkeltperson 150 kr.

Par 225 kr.

Foreninger 300 kr.

Firmaer 1000 kr.

Ved alle betalinger er det vigtigt at anføre navn samt tlf. nr. eller mailadresse til indbetalingen, så vi kan registrere betalingen korrekt.

 

Støtteforeningens vedtægter

Du kan finde støtteforeningens vedtægter her.

 

Støtteforeningens seneste nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 35 december 2021

Nyhedsbrev nr. 34 juni 2021

 

Seneste referater

Referat generalforsamling 2024

Referat konstituerende møde 21-2-24

Kontakt

Bestyrelsesformand Henrik Rørdam, tlf. 61 72 42 59, hrordam@gmail.com