Det forventer vi af dig som frivillig

Før man starter som frivillig hos os, har man en forventningsaftale med vores frivilligkoordinator. Her vil det blive afklaret, hvad den frivillige har af forventninger til huset og omvendt, hvad huset har af forventninger til den frivillige.

Når man melder sig som frivillig forventer vi, at man minimum er her 2 gange om måneden i vagter på ca. 4 timer, afhængig af din funktion.

Derudover forventer vi, at man som frivillig på Hospicegården:

  • Har kendskab til husets værdigrundlag og er loyal overfor dette
  • Indgår i en tæt dialog med de ansatte og søger støtte og vejledning i forhold til patienterne
  • Er bevidste om, hvornår man skal henvende sig eller henvise til personalet
  • Medvirker aktivt til et tæt og udviklende samarbejde blandt de frivillige og ansatte
  • Medvirker aktivt til at bringe hverdagslivet ind i huset til glæde for patienter og pårørende, så Hospicegården opleves som et hus, der er præget af liv, varme og humor
  • Overholder de aftaler som man har sagt ja til, da patienter, pårørende og personale regner med det
  • Er opmærksom på at tage kontakt til frivilligkoordinatoren, hvis der er private forhold, som gør det vanskeligt at være frivillig på hospice, fx ved sygdom eller andre forhold