Hvad er palliation?

Kort fortalt er palliation lindring og livskvalitet ved livstruende sygdom.

Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring. Det bruges i forbindelse med de lidelser og de symptomer, som kan være forbundet med at få og leve med en livstruende sygdom.

Hidtil er palliation særligt blevet forbundet med den lindrende indsats i den allersidste tid med alvorlig sygdom – indtil døden. Nu lægges der imidlertid også i Danmark vægt på, at mennesker ramt af en livstruende sygdom, som kræft, hjerte-, lungesygdom eller andet, kan have brug for lindring og støtte til øget livskvalitet allerede tidligt i – og igennem – et langt sygdomsforløb.

I Danmark definerer man officielt palliation i forlængelse af den internationale verdenssundhedsorganisation, WHO:

Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står overfor de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, social og åndelig art.

 

Hvornår er palliation en mulighed?

Patienter med livstruende sygdomme og deres pårørende kan forvente at få behov for lindring (palliation) i forbindelse med sygdomsforløbet. Behovet for lindring vil variere fra person til person, over tid og i omfang. Det vil ofte være vanskeligt at forudse den enkeltes behov.

Målet med den lindrende indsats er at lindre patientens og de pårørendes lidelser. Det gælder uanset:

  • Hvornår i sygdomsforløbet patienten eller den pårørende har behov for lindring.
  • Om lidelserne vedrører fysiske eller psykiske symptomer, sociale forhold eller åndelige og eksistentielle spørgsmål.

Den lindrende indsats retter sig mod at hjælpe patienten i hele sygdomsforløbet. Indsatsen sker i samarbejde mellem tværfaglige professionelle, den syge og eventuelle pårørende.

 

Hvor foregår den palliative indsats?

Palliation er ikke kun noget, der foregår på hospice.

Man kan få palliativ pleje og behandling både i eget hjem, på plejehjem, på hospitalet og på hospice.

 

Den palliative indsats foregår på to niveauer:

  • Et basalt niveau, hvor det især er hospitaler, plejehjem, den praktiserende læge og den kommunale hjemmepleje, der deltager i den palliative pleje og behandling.
  • Et specialiseret niveau, hvor det især er hospice, palliative afdelinger og udgående palliative teams, der deltager i den palliative pleje og behandling.

 

Kilde: Rehpa (Videncenter for rehabilitering og palliation)