Donationer

Hospicegården Filadelfia modtager med glæde og tak donationer på reg nr. 4343, konto nr. 0006406319 i Danske Bank. Ved overførsel bedes referencen være Hospicegården.

Donationskontoen administreres af Hospicegården, og midler vil blive anvendt til gavn for patienterne. Såfremt gaveyder har særlige ønsker til anvendelsen, vil disse naturligvis blive efterkommet.